Bảng GIÁ XE TẢI FUSO

BẢNG GIÁ BÁN ĐỊNH KỲ SẢN PHẨM FUSO

( áp dụng từ 01/6/2015 -30/9/2015)

TT

Loại xe

Đơn giá xe

Tổng giá trị xe

Ghi chú

I/

Canter 4.7 LW
Cabin Sắt xi

599,000,000

599,000,000

Thùng bạt

45,000,000

644,000,000

Đã có VAT
Thùng kín

55,000,000

654,000,000

Đã có VAT

II/

Canter 6.5 Wide
Cabin sắt xi

639,000,000

639,000,000

Thùng bạt

48,000,000

687,000,000

VAT
Thùng kín

58,000,000

697,000,000

VAT

III/

Canter 7.5 Great
Cabin sắt xi

669,000,000

669,000,000

Thùng bạt

55,000,000

724,000,000

VAT
Thùng kín

64,000,000

733,000,000

VAT

IV/

Canter 8.2 HD
Cabin sắt xi

709,000,000

709,000,000

Thùng bạt

64,000,000

773,000,000

VAT
Thùng kín

75,000,000

784,000,000

VAT

V/

Fighter
Cabin Sắt xi

1,220,000,000

1,220,000,000

Sắt xi dài
Thùng bạt

78,000,000

1,298,000,000

Cabin Sắt xi

1,190,000,000

1,190,000,000

Sắt xi ngắn
Thùng bạt

75,000,000

VI/

Đầu kéo

1,879,000,000

1,879,000,000

M12 Pre

Menu